Къщата на Смочевски

150 150 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Построена в началото на ХХ век, къщата на тютюнотърговеца Михаил Смочевски е разширена и преустроена в модерен европейски стил през втората половина на 20-те години. Смочевски я откупва от тъста си Васил Милев Касабов след годежа на търговеца с по-голямата му дъщеря Богдана Милева. Двуетажна, с приземен полуетаж и голям двор, тя е модел на архитектурното изкуство на ХХ век и една от забележителните сгради в Хасково. След 9-ти септември е отчуждена и преустроена в детска градина. През 2019 г. е разрушена.  /стр. 78-83/