Мантовата къща

150 150 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Построена от братята Димитър и Теню Мантови – едни от най-едрите тютюнотърговци в началото на ХХ век, къщата е сред най-забележителните и луксозни  частни сгради  в Хасково  от това време. Наетият архитект, възпитаник на белгийската архитектурна школа, получава задачата да изгради красива, европейска сграда, която да отговаря на високата класа на семейството.

В онези години, в триетажната къща се влизало през параден вход на северната фасада, който водел към стълбище, покрито с червени плюшени пътеки и украсено с месингови лайсни. Входът откъм източната страна през двора се използвал от прислугата. За просторния двор на къщата се грижел специално нает градинар. След 9-ти септември Мантовата къща е отчуждена и преустроена в детска градина. В началото на 90-те години, наследниците на бр. Мантови  си връщат собствеността върху нея  и я отдават под наем. /стр. 55-56/

X