археология

Дейността на отдела е съсредоточена в три главни направления: фондова – включва съхраняване на движимите културни ценности на територията на Хасковска област; експозиционна – свързана с представянето културните ценности, както и информация за миналото на региона пред широката публика; и изследователска, която включва осъществяване на археологически разкопки, теренни издирвания, научна обработка на материалите от фонда.

Мариана Славова

Главен уредник

Мария Баева

Уредник

история на българия XV - XIX век

Предмет на неговата дейност е съхраняването в музейните фондове, проучването и представянето на историята на Хасковския край от падането на България под Османска власт до Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Отделът разполага с ценни образци на културно-историческото наследство: огнестрелно и хладно оръжие, монети, знамена и др.

Румен Георгиев

Главен уредник

Нова история на българия

Това е първият официално създаден отдел на Хасковския музей. Основният фонд на отдела съхранява както отделни експонати, така и цели колекции. През годините в неговите фондове постъпват десетки хиляди експонати, разкриващи обществено-политическия, стопанския и културен живот на селищата в Хасковска област, както и биографиите на различни личности.

милен вълчев

Главен уредник

най -нова история на българия

Предмет на дейност на отдела е съхраняването, проучването и представянето на съвременната история на Хасковска област. Хронологическите рамки на периода обхващат времето от средата на 40-те години на ХХ век до настоящия момент. Тематично материалите отразяват стопанското, общественото, политическото и културното развитие на Хасковския регион.

д-р веселина узунова

Главен уредник

етнография

Отдел “Етнография” е създаден през 1962 година. Научният архив разполага с над 22 000 машинописни страници, съдържащи информация за традиционните празници в областта, народна вяра, медицина, песенен и инструментален фолклор, фолклорна поезия и проза, като и снимков материал, илюстриращ богатството на духовната култура от средата на ХІХ до средата на ХХ век.

Диляна Пецова

Главен уредник

реставрация

В ателието се реставрират и консервират експонати от всички отдели: находки от антична и средновековна керамика; ценности от метали, дърво, камък, текстил; икони и йерусалими. Освен това отделът отговаря за контрола на температурата и влажността в експозициите, както и за тяхното естетическо оформление.

Владимир Димитров

Реставратор

администрация

Отделът се занимава с управление, наблюдение и контрол на музейните дейности за спазване на Закона за културното наследство и съответните наредби, както и с административното и финансово обслужване на музея.

Пенко Добрев

Директор

Славка Митева

Административен асистент

връзки с обществеността

Занимава се с поддържане на публичния имидж на музея, рекламата, работата с медиите, двустранната комуникация на институцията с посетителите, както и комуникацията между самите служители. Извън пиар дейностите, в отдела се включват още дизайна и изработката на рекламни материали, печатни издания, дигиталната реклама, както и ексурзоводска дейност.