За Нас

0
ГОДИНИ РАБОТА
0
Артефакта
0
експозиционни зали

Началото на музейното дело в Хасково е поставено през 1927 г. с основаването на Археологически комитет.

Първите уредници са учителят Иван Карагяуров и художникът Димитър Иванов – Лицо.

От 1935 г. официалното название е “Хасковски археологически музей”. До 1975 г. музеят се помещава в Кирковото училище когато е открита нова сграда, оборудвана с кабинети, фондохранилища и експозционна площ.

В резултат на всеотдайната събирателска, фондова и научно-изследователска работа на няколко поколения музейни специалисти в продължение на десетилетия днес само в основния фонд на Регионалния исторически музей се съхраняват над 120 000 движими културни ценности. През годините музеят представя своите колекции и историческото развитие на Хасковския регион не само в постоянните експозиции, но и в множество тематични изложби и популярни публикации в националните и местните медии. Най-атрактивните културни ценности от фондовете на музея участват и в редица национални и международни изложби.

През последните години РИМ-Хасково активно работи за социализация на недвижимите паметници на културата и на експертно равнище при разработването на маршрути за културен туризъм по чрез проекти по трансгранично сътрудничество. В резултат на това са реставрирани и консервирани средновековните крепости при с. Мезек, с. Маточина и с. Минерални бани, Вила Армира при Ивайловград, Светилището на нимфите при с. Каснаково и др. Реализирани са  и българо-гръцки проекти за културен туризъм с окръг Еврос.

Най-мащабният реализиран проект е в резултат на откриването на Тракийската гробница от VІ в. пр. Хр. при с. Александрово през 2000 г.

РИМ-Хасково непрекъснато работи по проекти на национални и европейски програми за развитие за обновяване на екзпозиционните зали, ремонти, подобрения и разширения, за обучение на персонала, за улесняване на достъпа на хора с увреждания и други.

Партньори

Изпълняваме някои проекти с малко помощ

Проекти, процедури, публикации, издания

Нашата работа

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Проект: РЕВИТА

Още за проекта
INTERREG – IPA CBC BULGARIA – TURKEY PROGRAMME 2014-2020

Проект: Културна съкровищница

Още за проекта
INTERREG – IPA CBC BULGARIA – TURKEY PROGRAMME 2014-2020

Проект: Транс-Тракийска връзка

Още за проекта
INTERREG – IPA CBC BULGARIA – TURKEY PROGRAMME 2007-2013

Проект: Обща идентичност – обща история.

Още за проекта
EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE-BULGARIA 2007-2013

Проект: Подобряване на човешкия капитал – уменията и компетенциите на културни медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти, в трансграничния район, чрез разработване на система за учение през целия живот в музея

Още за проекта
Археология
 • Праистория
 • Античност
 • Средновековие
 • Монети
История на България XV – XIX в.
 • Османски период
 • Християнското изкуство
 • Узунджовски панаир
 • Дейци на Съединението
НОВА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
 • Александър Паскалев
 • Оръжия от началото на XX в.
 • Награди и отличия от началото на XX в.
 • Пощенски картички, монети и банкноти от периода на Третото българско царство
 • Стефан Димитров
 • Асен Златаров
Най-нова история на България
 • Снимки, ордени, трофеи, фронтови вестници, писма 1944-1945 г
 • Образци от производството на промишлените  предприятия
 • Наградна система на Република България
 • История на спорта
 • Печатната реклама през втората половина на ХХ в. и началото на ХХІ в.
Етнография
 • Тъкани
 • Облекло
 • Накити
 • Медни съдове
 • Ковано желязо
 • Дърворезба
 • Керамика
 • Обреден реквизит
 • Градска култура
2022
 • Южна пролет добре дошла, добре дошла – д-р В. Узунова
 • Капитан Петко и неговото време – д-р Кр. Узунова
2021
 • Каменна памет (каталог с добавена реалност) – колектив
2019
 • Капитан Петко Войвода – Закрилникът на Тракия – д-р Кр. Узунова
 • Градът край реката с тополите – д-р Кр. Узунова, д-р В. Узунова, П. Добрев
 • Футболът в хасково през XX в. – д-р Кр. Узунова, П. Добрев
2018
 • Героизмът на хасковските полкове през първтаа световна война – д-р Кр. Узунова
 • Музейни летописи – 90 години организирано музейно дело град Хасково – колектив
 • Левски, революцията и хасковската фамилия на Хаджи Иванчо Минчев – д-р Кр. Узунова, Р. Георгиев
 • Освобождението на хасковския край – д-р Кр. Узунова, Р. Георгиев
2017
 • Цариградският път и обществените постройки в хасковския край – д-р Кр. Узунова
 • Тютюневите складове на Хасково – д-р Кр. Узунова
 • Поздрав от Хасково – д-р Кр. Узунова
 • Хасковските минерални бани – по следите на миналото – д-р Кр. Узунова
 • Виното от Траките до наши дни – д-р Кр. Узунова
 • Numismatic collection of the Regional Historical Museum at Haskovo – И. Прокопов, М. Славова
2016
 • България във Втората Световна война и следвоенна Европа – колектив
 • Като нежна струна – д-р Кр. Узунова

Списък на всички издания може да разгледате тук!