История на България XV-XIX век
Можете да разгледате в главна сграда

Експозицията на отдел “История на България XV – XIX век” е открита през 1982г. В хронологичен ред тя проследява развитието на Хасковския край от падането на България под Османска власт до Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г.

В раздела „Падането на Хасковския край под османска власт” е акцентирано на показването на най-характерните промени настъпили в региона след завладяването му от османските поробители. Показано е развитието на традиционните занаяти за района, както и търговията, особено на Узунджовския панаир.

С богат снимков и документален материал е показана борбата за новобългарско училище и независима църква.

Революционното движение от хайдутството до Освобождението на България е проследено с множество снимки, документи, оръжие, предмети, ордени и медали.