Тракийско изкуство в Източните Родопи
Можете да разгледате в Александровска гробница

Постоянната експозиция в Музеен център „Тракийско изкуство в Източните Родопи“ дава информация за гробницата в контекста на тракийската култура от периода на нейния разцвет V-ІІ в.пр.Хр. Посетителите могат да проследят историята на нейното откриване и проучване, да се запознаят с интерпретацията на стенописите.

Тракийското културно наследство в регионален обхват е представено чрез движими паметници на културата от периода на късно желязната епоха (VІ-І в.пр.Хр.). Тук могат да бъдат видяни най-забележителните археологически паметници от Източните Родопи, Сакар планина и долината на р. Марица.

Освен копието на уникалната със стенописите си Александровска гробница, в Музеен център „Тракийско изкуство в Източните Родопи“ за първи път е представено и златно съкровище, датирано около 4500-4000 г.пр.Хр. Накитите, аналогични на предметите от Варненския некропол, са най-старото открито до настоящия момент златно съкровище в света.

Телефони за връзка: 038/ 666 444; 0884/ 844312

Екпозицията можете да посетите тук:


www.alexandrovo.com