Къщата на Ангел Узунов

150 150 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Голямата триетажна бяла къща, собственост на народния представител Ангел Узунов е построена през 1924 г. до парка „Мерсито”.  Той бил известен  дългогодишен учител в Хасково, общественик и изявен местен социалдемократ.