Милушевата къща

150 150 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Едноетажната къща от края на XIX и началото на ХХ век издигната в западната част на града  била собственост на Милушеви, по-късно купена от хасковски арменец. Днес тя е част от художествената галерия “Атанас Шаренков.