Дечевата къща

150 150 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Многофамилна къща с две еднакви огледално разположени части – източна и западна и с два  входа – по един за всяко семейство, тя е собственост на Дечеви дали поколения лекари, офицери и учители – все известни хасковци от по-далечното и по-близкото минало.  /стр. 261/