Къщата на полк. Никола Генков

150 150 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Къщата на народения представител в XXV ОНС полк. Никола Генков е средно голяма сграда от 30-те години на ХХ век, разположена в началото на ул. „Цар Освободител”.