Кирковото училище

150 150 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Кирковото училище е еднокатна постройка от втората половина на 19-ти век, издигната в типичния предосвобожденски архитектурен стил  на тогавашната ул. „Главна” в близост до градската чаршия. Нейният собственик, хасковският банкер Яню Христодоров има интересна житейска история. Учител по занятие, той пристигнал от гр. Пещера  в Хасково и не след дълго се оженил за една от дъщерите на богатия местен лихвар Коста Джартов. Коста имал само дъщери и  когато остарял, оставил търговските си дела на своя зет  Яню Христодоров, който успешно продължил  финансовата и банкерска дейност и се наредил сред най-състоятелните граждани в града. В края на 19-ти и началото на 20-те век, Я. Христодоров вдигнал още две къщи, вероятно по една за всяко от  децата си. Но съдбата се оказала жестока към богатия банкер, и  не след дълго той загубил жена си и трите си деца. Останал сам и без наследници, Яню Христодоров отредил най-красивата от къщите за класно училище. Вероятно това е станало около 1912 г., когато той оглавил училищното настоятелство в града. Училището хасковци тогава наричали „Училище-къща Яню Христодоров”, но в последствие останало известно като Кирковото училище, на името на главния учител. През 1927 г., година след смъртта на дарителя, Община Хасково приема дарението, направено от банкера Яню Христодоров и през годините, къщата е служила за училище, окръжен музей, експозиция на проф. д-р Ас Златаров, ритуален дом, клуб-ресторант. От 2006 г. в нея РИМ-Хасково разполага своя експозиция „Хасковски будители”, която от 2023 г. ще отвори отново врати за посетители. /стр. 361-363/