Сградата на БНБ

150 150 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Сградата на БНБ в Хасково е построена за по-малко от две години от предприемачите Милан Илиев и П. Влахов под контрола на хасковския архитект Ал. Стоянов и инж. Б. Михайлов. Автор на архитектурния проект е арх. М. Янков. Новата модерна за 20-те години на ХХ в. сграда, на стойност надминаваща 4 млн. лв., има представителна фасада, съобразена с всички изисквания на тогавашната строителна мисъл ‒ с водна, парна и електрическа инсталация, с голям салон за банкови операции и удобни гишета за обслужване на клиентите. В подземния етаж е изграден банков трезор ‒ задължително условие за модерните банки. Триетажната сграда разполага с удобни и модерни канцеларии за банковите служители и помещения за архива. Впечатляваща с красивия си архитектурен изглед, тя е тържествено открита на 12-ти декември 1926 г., в присъствието на шефовете на местните учреждения, банковите чиновници в града, видни търговци, занаятчии и индустриалци, общински съветници и много граждани. Директорът на клона Симеон Георгиев произнася кратка реч за значението на най-мощния стопански фактор БНБ, а кметът на града Ст. Шиваров поднася поздравления и пожелания за успешна дейност на банката. Днес в сградата се помещава клон на ОББ. /стр. 363-367; 379-386/