Етнография
Можете да разгледате в главна сграда

Експозицията е затворена за ремонт!

Експозицията на отдел “Етнография” е открита през 1981 г. В нея тематично се разглеждат материалната и духовната култура на Хасковския край от средата на XIX до средата на ХХ век. Декоративното пано “Хлябът” показва уредите за обработване на почвата при сеитба и прибиране на зърното, както и домашните уреди за обработване на житото и брашното – дикани, хромели, кутели, подници. Овчарският бит и начините за преработка на мляко, тютюнът като основен поминък, ловът и риболовът заемат следващите витрини. Едновременно с това са показани предмети от бита за всекидневна и обредна употреба, изработени от камък, дърво, метал и глина. Важно място в експозицията е отделено на развитите в региона занаяти – яхнаджийство, мутафчийство, медникарство. Грънчарството и кованото желязо, златарството и тъкачеството показват невероятното многообразие и високата художествена стойност на експонатите от тези колекции. Витрината “Облекло” се отличава с разнообразни по отношение на кройка и орнаментика женски сукманени и саяни носии, украсени със сребърни и мънистени накити. Етнографската експозиция завършва с акцент върху духовния свят на българина, чрез илюстрация на два традиционни обичая – Коледа и Сирница и колекция от обредни хлябове.