РИМ-Хасково, Институт за исторически иследвания към БАН

Events by this organizer

april

20apr - 21apr 2009:00apr 21Национална конференция "Дарителство и благотворителност в България - традиция и съвременност"09:00 - 20:00 (21)

X