История на България

История на България XV-XIX век

800 500 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Експозицията на отдел “История на България XV – XIX век” е открита през 1982г. В хронологичен ред тя проследява развитието на Хасковския край от падането на България под Османска власт до Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г. В раздела „Падането на Хасковския край под османска власт” е акцентирано на показването на…

read more