Археология

Тракийско изкуство в Източните Родопи

800 500 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Постоянната експозиция в Музеен център „Тракийско изкуство в Източните Родопи“ дава информация за гробницата в контекста на тракийската култура от периода на нейния разцвет V-ІІ в.пр.Хр. Посетителите могат да проследят историята на нейното откриване и проучване, да се запознаят с интерпретацията на стенописите. Тракийското културно наследство в регионален обхват е представено чрез движими паметници на…

read more

Археология

800 500 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

През 2016 година Регионалният исторически музей- Хасково откри обновената археологическа експозиция. Тя е разположена в нова, модерна зала на два етажа и представя материални свидетелства за историята на региона от Новокаменната епоха (VII-V хил. пр. Хр.) до периода на късното Средновековие. Изложени са уникални колекции от праисторически, антични и средновековни материали от керамика, камък, желязо…

read more