april,23

20apr - 21apr 2011:00apr 21Национална научна конференцияДарителство и благотворителност в България - традиция и съвременност11:00 - 13:00 (21) пл.

Event Details

Уважаеми дами и господа,

ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КЪМ БАН
ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ХАСКОВО

Ви канят на

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ДАРИТЕЛСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ – ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ”

В съвременното общество на разделение и конфликти съпричастието към непознатия ближен, желанието и готовността да окажеш помощ на хора в нужда, на обществото, придобиват все по-голяма значимост. Именно разбирането, че благотворителността е ценност, която трябва да бъде утвърждавана, че е нужно, особено у младото поколение, да бъде възпитавана култура на филантропия, определи избора на темата за научния форум. Желанието на организаторите е да бъдат представени както достиженията на академичната наука в областта на историята на благотворителното дело в страната през ХІХ-ХХ в., така и развитието и проблемите, с които днес се сблъскват хората и организациите, ангажирали се с него. Конференцията е жест на почит и благодарност към най-големите дарители на Хасково – Стойчо и Кица Марчеви.

Научен ръководител на форума е  проф. Росица Стоянова (ИИстИ на БАН).

Заповядайте!

Програмата на конференцията можете да свалите от тук > П Р О Г Р А М А

Time

20 (Thursday) 11:00 - 21 (Friday) 13:00

Location

Зала "Хасково", Община Хасково

пл.

Organizer

Институт за исторически иследвания към БАН, Община Хасково, РИМ-Хасково

X