april,23

20apr - 21apr 2009:00apr 21Национална конференция "Дарителство и благотворителност в България - традиция и съвременност"09:00 - 20:00 (21)

Event Details

В съвременното общество на разделение и конфликти съпричастието към непознатия ближен, желанието и готовността да окажеш помощ на хора в нужда, на обществото, придобиват все по-голяма значимост. Именно разбирането, че благотворителността е ценност, която трябва да бъде утвърждавана, че е нужно, особено у младото поколение, да бъде възпитавана култура на филантропия, определи избора на темата за научния форум. Желанието на организаторите е да бъдат представени както достиженията на академичната наука в областта на историята на благотворителното дело в страната през ХІХ-ХХ в., така и развитието и проблемите, с които днес се сблъскват хората и организациите, ангажирали се с него. Конференцията е жест на почит и благодарност към най-големите дарители на Хасково – Стойчо и Кица Марчеви.

Научен ръководител на форума е  проф. Росица Стоянова (ИИстИ на БАН).

Тематиката на форума е богата и може да бъде представена в докладите и научните съобщения от различни ъгли и перспективи. Ценни биха били и проучвания с интердисциплинарен характер, практически съобщения, в които се споделят опит или добри практики. Някои от възможните насоки са:

  • Възрожденската традиция на дарителство и взаимопомощ – насоки, каузи, личности
  • Българската държава и благотворителното дело – нормативна уредба и реални взаимоотношения
  • Българската православна църква и благотворителността
  • Организации на обществената благотворителност
  • Благотворителни каузи и практики
  • Благотворители и дарители
  • Съвременно състояние на благотворителния сектор – организации, каузи, практики и др.

 

Краен срок за подаване на заявки 10 март 2023 г.

Свали Заявка за участие

За контакти: д-р Веселина Узунова, 087910441

Time

20 (Thursday) 09:00 - 21 (Friday) 20:00

Location

Регионален исторически музей

Organizer

РИМ-Хасково, Институт за исторически иследвания към БАН

X